Hãy biến vết thương lòng thành những bài học có ý nghĩa.

Oprah Winfrey

Bảy Viên Ngọc Rồng
Tác giả: Akira Toriyama
Tập 32
Kẻ Mạo Danh
 
 
--- 131 trang ---
--> đọc từ trái sang phải -->