Nếu bạn nghĩ bạn có thể hay không có thể, cách nào thì bạn cũng đúng cả.

Henry Ford

Tác giả: Akira Toriyama
Tập 50
Chung Kết Giải Ngoại Hạng
 
 
--- 132 trang ---
--> đọc từ trái sang phải -->